Kellaparandus


Teostame kõiki kellassepatöid olenemata kella päritolust ja vanusest. Siia kuulub ka patareide vahetus.


Kellade valmistamine  

Lisaks ülalpool mainitud tegevusele valmistab OÜ SAXBY ka tänava- ja tornikelli.

Tänavakella
korpuse värvi, kinnitusdetaile, numbrilauda ja osutite disaini on võimalik kujundada vastavalt tellija soovile.

Alati on võimalik kella valmistada ka tellija kavandi järgi.
S
amuti valmistame ka ainult ühepoolse näiduga fassaadikelli.

Eritellimuse puhul kujuneb kella hind vastavalt tellimusele.
Hind sõltub korpuse materjalivalikust, sepiskinnituse ja konstruktsiooni keerukusest ning lisaseadmete (löögimehhanism, sise- või välisvalgustus jne) tehnilisest lahendusest.

Kelladele anname käigu täpsuseks 30 ööpäeva kohta +/- 0,5 sekundit. Kõik paigaldus- ja hooldustööd tellijaga kokkuleppel. Hooldustöid teostab OÜ SAXBY. Toodetel on garantii 3 aastat.

 
   
kontakt hinnakiri teenused firmast galerii