Kellaparandus


Teostame kõiki kellassepatöid olenemata kella päritolust ja vanusest. Siia kuulub ka patareide vahetus.Kullassepp


Teostame erinevaid kullassepatöid (näiteks kuldehete parandamine ja ka nende valmistamine (ketid, sõrmused jne.)).


Kellade valmistamine  

Lisaks ülalpool mainitud tegevusele valmistab OÜ SAXBY ka tänava- ja tornikelli.

Tänavakella
korpuse värvi, kinnitusdetaile, numbrilauda ja osutite disaini on võimalik kujundada vastavalt tellija soovile.

Alati on võimalik kella valmistada ka tellija kavandi järgi.
S
amuti valmistame ka ainult ühepoolse näiduga fassaadikelli.

Eritellimuse puhul kujuneb kella hind vastavalt tellimusele.
Hind sõltub korpuse materjalivalikust, sepiskinnituse ja konstruktsiooni keerukusest ning lisaseadmete (löögimehhanism, sise- või välisvalgustus jne) tehnilisest lahendusest.

Kelladele anname käigu täpsuseks 30 ööpäeva kohta +/- 0,5 sekundit. Kõik paigaldus- ja hooldustööd tellijaga kokkuleppel. Hooldustöid teostab OÜ SAXBY. Toodetel on garantii 3 aastat.

 
   
kontakt hinnakiri teenused firmast galerii